Posted on: Tháng Năm 15th, 2017 by quantri123

Chúng tôi có đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn tốt luôn làm việc với nhiệt huyết và tình yêu nghề, yêu trẻ, thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp tiếp cận trẻ mới nhất. Đặc biệt có sự tham gia giảng dạy và quản lý về chuyên môn của các cô giáo đã có kinh nghiệm giảng dạy ở trường mầm non quốc tế uy tín tại Hà Nội. Tỷ lệ cô/trẻ cao mang lại hiệu quả chăm sóc và giáo dục tốt.

–         Nhà trẻ 12 – 24 tháng: 1 cô/ 3 – 4 cháu

–         Nhà trẻ 24 – 36 tháng: 1 cô/ 5 – 6 cháu

–         Mẫu giáo:  1 cô/ 7 – 8 cháu

 

 To Top ↑